安iat Przemys逝 Farmaceutycznego
Nast瘼ne wydanie
Plan wydawniczy 2015
Rada programowa
Prenumerata
Archiwum wyda
Reklama w 同F
Wymagania techniczne
Reklama na portalu
Zak豉dy produkcyjne
Kongres 安iata Przemys逝 Farmaceutycznego
7 Kongres 同F
Poprzednie edycje
Facebook
WSP茛PRACA
 

OSTATNIE AKTUALNO列I
2015.08.26
Pelion - zwi瘯szenie sprzeda篡, wzrost rentowno軼i i umacnianie pozycji rynkowej

W I pó逗oczu 2015 r. spó趾i Pelion realizowa造 dzia豉nia ukierunkowane na zwi瘯szenie sprzeda篡, wzrost rentowno軼i i umacnianie pozycji rynkowej.

Dzia豉nia spó趾i Pelion...

2015.08.24
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SKxDU OSOBOWEGO WSP粌NIK紟 w „Chance” Zak豉d Farmaceutyczny
Dzia豉j帷 w imieniu spó趾i pod firm: Zak豉d Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o., (adres siedziby: ul. Stacyjna nr 5, 30-851 Kraków), wpisan do Rejestru Przedsi瑿iorców Krajowego Rejestru S康owego prowadzonego...
2015.08.22
Krajowy przemys farmaceutyczny partnerem w budowaniu strategii dla zdrowia.
Krajowy przemys farmaceutyczny ma istotne znaczenie dla bezpiecze雟twa lekowego Polaków przyczynia si do wzrostu gospodarczego naszego kraju, inwestuje w innowacyjno嗆, daj帷 szans na globalizacj - to gówne...
2015.08.21
Sanofi, Evotec oraz Apeiron Biologics rozpoczynaj wsp馧prac
Celem wspó逍racy prowadzonej w oparciu o uzupe軟iaj帷e si do鈍iadczenie poszczególnych firm jest identyfikowanie i rozwijanie pierwszych w swojej klasie leków przeciwnowotworowych.
2015.08.18
Studia Biznes w biotechnologii – trwa rekrutacja na kolejn edycj
Trwaj zapisy na IV edycj podyplomowych studiów Biznes w biotechnologii organizowanych przez Wydzia Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiello雟kiego we wspó逍racy z Jagiello雟kim Centrum Innowacji....
2015.08.17
Genzyme PAL Award po raz pi徠y.
Ruszy豉 pi徠a edycja mi璠zynarodowego programu Genzyme PAL Award. Organizacje dzia豉j帷e na rzecz poprawy sytuacji osób zmagaj帷ych si z lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi, mog ubiega si o granty o 陰cznej warto軼i 50 tysi璚y dolarów...
2015.08.12
Sanofi i Evotec - wsp馧praca przy odkrywaniu i opracowywaniu nowych lek闚

Celem wspó逍racy jest odpowied na kluczowe, ci庵le niezaspokojone potrzeby pacjentów dzi瘯i preparatom przeciwcukrzycowym nowej generacji uzyskiwanym w wyniku bada naukowych nad komórkami macierzystymi.

7 sierpnia b.r....

2015.08.12
Najwi瘯sza polska firma spo篡wcza chce zwi瘯szy obecno嗆 w bran篡 farmaceutycznej
Grupa Maspex Wadowice, b璠帷a najwi瘯szym polskim podmiotem w bran篡 spo篡wczej zamierza zwi瘯szy obecno嗆 w sektorze farmaceutycznym. Firma z這篡豉 wniosek do UOKiK o zgod na zakup udziaów w spó販e Sequoia. Maspex od 2003 r. posiada...
2015.07.23
Nadu篡cia w stosowaniu lek闚
Nadu篡cia w stosowaniu leków bod嬈em do wprowadzenia regulacji przyspieszaj帷ych tworzenie opioidowych preparatów przeciwbólowych uniemo磧iwiaj帷ych manipulacje.
2015.07.23
95 mln euro na badania nad nowymi lekami na chorob Alzheimera i cukrzyc

Szansa dla polskich naukowców.  95 mln euro na badania nad nowymi lekami na chorob Alzheimera i cukrzyc.

W lipcu zosta豉 og這szona kolejna, pi徠a ju edycja konkursu w ramach programu Innovative Medicine Initiative 2 (IMI2)....

2015.07.14
Nowoczesne leczenie szans dla gospodarki
Ochrona zdrowia kojarzy si gównie z wydatkami takimi jak farmakoterapia, kosztowne technologie medyczne, diagnostyka czy hospitalizacja. Czy polska polityka zdrowotna i gospodarcza stymuluj rozwój...
2015.07.14
Firma Servier w鈔鏚 najlepszych sponsor闚 bada klinicznych
Niezale積e badanie przeprowadzone przez firm CenterWatch odby這 si w okresie od pa寮ziernika 2014 do stycznia 2015. Po u鈔ednieniu wyników dla 38 kryteriów ocenianych przez badaczy, firma Servier osi庵n窸a najwy窺z...
2015.07.14
Grupa HASCO rozpocz窸a budow szpitala rehabilitacyjnego
Przy ul. Lekarskiej 1 we Wroc豉wiu, rozpocz窸a si budowa nowej siedziby Wroc豉wskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej (WCRiMS), który jest cz窷ci Grupy HASCO. B璠zie to jedna z najnowocze郾iejszych placówek medycznych w Polsce,...
2015.07.10
Sanofi podpisuje globalne porozumienie w sprawie gospodarki wodnej i 軼iekowej
Spó趾i Sanofi i SUEZ Environnement podpisa造 porozumienie maj帷e na celu optymalizacj efektywno軼i energetycznej i 鈔odowiskowej zak豉dów produkcyjnych Sanofi, zlokalizowanych we Francji i za granic. Kontrakt podpisano na okres 3 lat...
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY 7 KONGRESU 同F
BROSZURA INFORMACYJNA
OPAKOWANIA DLA FARMACJI (17)
Daj si znale潭 na mapie
PODCASTY
VADEMECUM TABLETKOWANIA
REKLAMA
REKLAMA
POL ENG